PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Menu

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP ORGANY PRZEDSZKOLA INFORMACJE O PRZEDSZKOLU STATUT MAJĄTEK PRZEDSZKOLA REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW KONTROLA ZARZĄDCZA KONTROLE ZEWNĘTRZNE OGŁOSZENIA ZFŚS NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NABÓR KANDYDATÓW RODO NABÓR KANDYDATÓW FORMULARZ APLIKACYJNY INFORMACJA O WYNIKACH NABORU INFORMACJA O PONOWNYM WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI REDAKCJA BIP DZIENNIK ZMIAN BIP DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

BIP

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

Miejskie Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach
działa na podstawie:

Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

Aktu założycielskiego na podstawie uchwały Nr XVI/218/99 Rady Miejskiej Katowic z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie likwidacji przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice działających jako zakłady budżetowe i utworzenie w ich miejsce przedszkoli działajacych jako jednostki budżetowe.

Statutu Miejskiego Przedszkola Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

Organ prowadzący: Miasto Katowice

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Śląski Kurator Oświaty w Katowicach

Organy przedszkola:

Dyrektor

Rada Pedagogiczna

Rada Rodziców

Podstawowe dane

Miejskie Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

Dyrektor:                      pełniąca obowiązki dyrektora: mgr Irena Zegadło (nauczyciel dyplomowany)

Siedziba:                        ul. Zielonogórska 23, 40-710 Katowice

Liczba oddziałów:        3 oddziały integracyjne, 1 oddział specjalny

Telefon:                         32 252 59 08

Godziny pracy:           6:00 – 17:00                                           

Adres e-mail:               integracja15@wp.pl

Strona www:              przedszkole15.edupage.org

Liczba dzieci:              64

Liczba dzieci w grupie: 20 w oddziałach integracyjnych, 4 w oddziale specjalnym

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 15 z Oddzialami Integracyjnymi w Katowicach jest redaktorem podmiotowej strony BIP


Udostępniający: Irena Zegadło
Wytwarzający/Odpowiadający: Irena Zegadło
Czas udostępnienia: 23.01.2017r.
Czas wytworzenia: 23.01.2017r.