PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Menu

Dla rodzicow Psycholog Logopeda Nauczyciel wspierający Rehabilitant Autyzm Podpowiedzi i wskazówki przydatne w kontaktach z osobami z auytzmem Agresja Co to jest integracja sensoryczna? Innowacje

Specjaliści

Co to jest integracja sensoryczna?

Mózg każdego człowieka organizuje, lokalizuje, zarządza docierającymi do niego wrażeniami.

Integracja sensoryczna to proces, dzięki któremu mózg otrzymując informację ze zmysłów segreguje je, rozpoznaje, interpretuje, integruje ze sobą oraz z wcześniejszymi doświadczeniami po to, by odpowiedzieć adekwatną reakcją na wymagania otoczenia.

Kiedy wszystkie procesy sensoryczne i integracyjne przebiegają prawidłowo, rozwój ruchowy i poznawczy dziecka dokonuje się bez zakłóceń.

Jeżeli dochodzi do nieprawidłowości w procesach integracyjnych, wówczas pojawiają się zaburzenia, w odpowiedzi ruchowej oraz zachowaniu.

Zmysły:

Nasze zmysły dostarczają informacji o fizycznej kondycji ciała i otoczeniu wokół nas a nasz układ nerwowy nieustannie organizuje je gdy dziecko jest w ruchu czy tez odpoczywa.

Układ nerwowy odbiera i rejestruje informacje płynące z następujących zmysłów:

 1. dotyku (czucia powierzchniowego),

 2. równowagi (układu przedsionkowego),

 3. propriocepcji (czucia głębokiego),

 4. wzroku, słuchu, smaku i węchu.

 

 

Dotyk:

Jest zmysłem rozwijającym się jako jeden z pierwszych. Dotyk pierwotny (obronny), dominujący w okresie niemowlęcym, odpowiada za świadomość dotknięcia i chroni przed niebezpiecznym bodźcem dotykowym. Dotyk różnicujący (wyżej zorganizowany) odbiera precyzyjne wrażenia dotykowe (np. różnicę w kształcie,fakturze). Zmysł dotyku dostarcza informacji niezbędnych do nabywania:

 • percepcji dotykowej, percepcji wzrokowej, schematu ciała,

 • mowy,

 • planowania ruchu, umiejętności szkolnych,

 • bezpieczeństwa i stabilności emocjonalnej.

 

Równowaga:

Układ przedsionkowy znajduje się w uchu wewnętrznym. Dostarcza informacji na temat grawitacji oraz ruchu. Wystarczy się pokręcić, by zaktywować swój system przedsionkowy. Pomaga kierować ciałem w przestrzeni. Poprzez zróżnicowany system połączeń nerwowych ma wpływ na:

 • napięcie mięśniowe całego ciała (również gałek ocznych, strefy oralnej, mięśnia strzemiączkowego w uchu wewnętrznym),

 • słuch i równowagę,

 • przetwarzanie słuchowo-językowe,

 • przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne,

 • świadomość przestrzenną,

 • planowanie ruchu,

 • bezpieczeństwo emocjonalne,

 • funkcjonowanie społeczne.

 

Propriocepcja:

Dzięki impulsom proprioceptywnym wiemy w jakim pozycji znajduje się nasze ciało bez konieczności patrzenia i upewniania się w jakim jest położeniu. Odbywa się to poprzez nacisk receptorów w naszych stawach. Wystarczy się mocno przytulić lub coś podnieść by aktywować układ proprioceptywny. Zmysł propriocepcji jest ściśle powiązany z dotykiem i układem przedsionkowym. Wpływa na:

 • świadomość ciała,

 • kontrolę i planowanie ruchu,

 • stabilizację posturalną ,czyli postawę,

 • bezpieczeństwo emocjonalne,

 • funkcjonowanie społeczne,

 • wspomaga mowę.

 

 

 

 

Na podstawie literatury opracowała:

mgr Justyna Kania