PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Menu

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP ORGANY PRZEDSZKOLA INFORMACJE O PRZEDSZKOLU STATUT MAJĄTEK PRZEDSZKOLA REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW KONTROLA ZARZĄDCZA KONTROLE ZEWNĘTRZNE OGŁOSZENIA ZFŚS NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NABÓR KANDYDATÓW RODO NABÓR KANDYDATÓW FORMULARZ APLIKACYJNY INFORMACJA O WYNIKACH NABORU INFORMACJA O PONOWNYM WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI REDAKCJA BIP DZIENNIK ZMIAN BIP DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

BIP

INSTUKCJA OBSŁUGI BIP

1. Link do BIP znajduje się na stronie głównej w menu, logo znajduje się w prawym górnym rogu na stronie głównej.

2. Spis treści zawarty w BIP ma połączenie do odpowiednich zakładek.

3. Logo BIP umieszczone w poszczególnych zakładkach ma połączenie do strony głównej BIP.


Udostępniający: Irena Zegadło
Wytwarzający/Odpowiadający: Irena Zegadło
Czas udostępnienia: 23.01.2017r.
Czas wytworzenia: 23.01.2017r.