PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Menu

Metody pracy

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Przyznanie certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie

Kapituła Krajowego Certyfikatu Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie przyznała tylko 38 placówkom: 13 przedszkolom i 25 szkołom w Polsce Certyfikat Przedszkole/ Szkoła Promująca Zdrowie, który przyznawany jest na 5 lat.

Przyznanie tak wartościowego wyróżnienia to potwierdzenie, że nasze przedszkole pracuje zgodnie z modelem przedszkola promującego zdrowie oraz wyraz uznania dla dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy dyrektora, koordynatora, zespołu ds. promocji zdrowia oraz całej społeczności przedszkolnej.

Ten certyfikat przyczynia się niewątpliwie do zwiększenia prestiżu placówki, jest źródłem satysfakcji oraz motywacją do dalszej pracy na rzecz promocji zdrowia.

Certyfikat_krajowy_PPZ_MP15.pdf

Wszystkim uhonorowanym  podziękował w formie listu  gratulacyjnego Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek.

pismo_PPZ_MEN-1.pdf

 

Społeczność naszego przedszkola zgadza się ze stwierdzeniem, że zdrowie jest dobrem największym i najważniejszym. Szukając sposobów dbania o zdrowie, edukacja i promocja zdrowia cyklicznie są wpisywane w Roczny Plan Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach. Podejmujemy starania, aby dbać o zdrowy styl życia całej społeczności przedszkola. Priorytetem w naszej pracy jest dbanie o atmosferę sprzyjającą efektywnej współpracy na rzecz wszechstronnego rozwoju naszych wychowanków. Nasze działania koncentrują się na edukacji motywującej dzieci, pracowników i rodziców do dokonywania zdrowych  wyborów  w sprawie swojego stylu życia, do odpowiedzialności za zdrowie własne, a także innych ludzi w swoim otoczeniu, a szczególnie dzieci.

W zdrowym ciele zdrowy duch

Podejmując się promocji zdrowego stylu życia, zaczęliśmy realizować w naszym przedszkolu program promocji zdrowia. Obecnie realizujemy program promocji zdrowia na lata 2020 - 2023 pt. W zdrowym ciele zdrowy duch”. Przyzwyczajenia, wiedza i nawyki nabyte w młodości, na pewno zadecydują o późniejszych zachowaniach i stylu życia naszych wychowanków. Koncentrujemy się nad tym zadaniem, rozwiązując problemy priorytetowe, wybrane na podstawie diagnozy potrzeb. W kwietniu 2018 uzyskaliśmy Certyfikat potwierdzający przynależność do Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.  

Szczególną rolę w realizowaniu zadań Przedszkolnego Zespołu Promocji Zdrowia pełni rada pedagogiczna. Wszystkie nauczycielki i pracownicy naszej placówki w pełni akceptują ideę Przedszkola Promującego Zdrowie. Efektywna współpraca pomiędzy zespołami podnosi jakość realizowanych działań, ich wysoką ocenę.

Placówka realizuje działania dotyczące zwiększenia aktywności fizycznej oraz aktywnego spędzania wolnego czasu, polepszenia atmosfery oraz zmiany nawyków żywieniowych. Systematycznie organizowane są zajęcia promujące wśród dzieci spożywanie warzyw. Działania te nastawione są na dokonanie zmian w nawykach żywieniowych dzieci. W ramach realizacji akcji „Żywienie na wagę zdrowia” w przedszkolu kultywuje się między innymi tradycję warzywnych przekąsek, by zachęcić dzieci do spożywania warzyw. W naszym przedszkolu dzieci są zachęcana do spożywania zdrowych posiłków oraz picia wody i niesłodzonych napojów. Dzieci wiedzą, jak poszczególne produkty wpływają na ich zdrowie oraz rozwój.

Ważną rolę w naszym Przedszkolu odgrywa aktywność fizyczna. Dzieci codziennie biorą udział w ćwiczeniach porannych, zabawach ruchowych. Dzieci codziennie przebywają na świeżym powietrzu, gdzie mogą korzystać z dostępnego na placu zabawa sprzętu, trawy, na której odbywają się zabawy ruchowe.

Dużym wyzwaniem, z którym przedszkole zmierzyło się w ostatnich latach była modernizacja ogrodu przedszkolnego, by sprostać wymaganiom placówki, która jest bezpieczna, dostosowana do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Dzięki wykorzystaniu nowego sprzętu do zabaw na podwórku oraz rabat kwiatowych nauczyciele obserwują zmniejszenie problemów z opanowaniem emocji. Ma to również wpływ na rozwój fizyczny dzieci i ścieśniło relacje całej społeczności.

 

W zdrowym ciele zdrowy duch...

W trosce o zdrowie i dobre samopoczucie...

 

Prezentacja multimedialna dotycząca zdrowego stylu życia dzieci i dorosłych:

https://view.genial.ly/6064dfc3ccc9790cde59c875/presentation-zdrowy-styl-zycia

Odkąd zaczęliśmy starania o to, by być przedszkolem promującym zdrowie, staramy się o to, aby powiązanie w przedszkolu działalności opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej sprzyjało realizacji edukacji zdrowotnej. Dzieci zdobywają informacje i umiejętności dbania o zdrowie i bezpieczeństwo (na miarę swoich możliwości) w sposób naturalny, spontaniczny, w powiązaniu z zabawą, posiłkami, zabiegami higienicznymi, wypoczynkiem itd. W naszym przedszkolu staramy się również wzmacniać typowe dla tego typu placówki, korzystne dla zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników i dzieci, warunki środowiska fizycznego i społecznego oraz identyfikować i eliminować pojawiające się nieprawidłowości.

Skład przedszkolnego zespołu ds. promocji zdrowia:

Koordynator: Marzena Piotrowska (nauczyciel)

(kontakt:  odkrywcy.mp15@gmail.com)

 Anna Wolny (przedstawiciel rodziców)

Anna Grabałowska (nauczyciel)

Katarzyna Muller (samodzielny referent)

Grażyna Piech (pracownik pionu kuchennego)

Martyna Rynkiewicz (nauczyciel)

Definicja przedszkola promującego zdrowie

Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:

• zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców

dzieci),

• podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań

na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Program Promocji Zdrowia na lata 2020-2023 W zdrowym ciele zdrowy duch:

program2_p15.pdf

Raport z działań w roku szk. 2019/2020:

Raport_z_dzialan_w_r.szk._19_20.docx

Autoewaluacja - wyniki - arkusze zbiorcze:

promocja_zdrowia_raport.pdf

Sprawozdanie z realizacji planu naprawczego (2021/22):

podsumowanie_realizacji_planu_naprawczego_VI_2022.docx 

 

Prezentacja wyników autoewaluacji:

https://view.genial.ly/60d4a70661dbed0dd1bd0907/presentation-prezentacja-wynikow-autoewaluacji-mp15

 

 

 

 

 

W naszym przedszkolu realizujemy kolejne edycje wojewódzkiego projektu eduakcyjnego pt. „Klub zdrowego przedszkolaka”, którego celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych. Działania w ramach projektu kierowane są do przedszkolaków i mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

 

ulotka_i_quiz_dla_rodzicow_-_Klub_zdrowej_rodziny.pdf

 

Kontynuujemy udział w programie przedszkolnej edukacji antynikotynowej pt. "Czyste powietrze wokół nas", którego założeniem jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

 

 

 

Kształtowanie u dzieci dbałości o zdrowie, szczególnie w dobie zagrożenia epidemicznego, uzupełnamy poprzez realizowanie akcji informacyjno - edukacyjnej pt. "Wirusoochrona". Akcja ma na celu wzmocnienie działań przeciwepidemicznych w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla najmłodszych uczniów, przypominających o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny oraz zwrócenie uwagi na znaczącą rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów. W trakcie zajęć dzieci  pogłębiają wiedzę z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy.

 

Przedszkole bierze udział w projekcie EkoEksperymentarium

który uczy i rozwija dobre praktyki ekologiczne u dzieci. Pokazuje jak świadomie robić zakupy, sprzątać czy oszczędzać wodę – wszystko w przystępnej formie gry lub wystawy odzwierciedlającej codzienne czynności.

Przedszkole bierze udział w projekcie edukacyjno - informacyjnym "Dzieciaki Mleczaki", którego celem jest wzrost świadomosci dzieci na temat roli mleka i oroduktów mlecznych w ich diecie. Poprzez zabawę kształtujemy prawidlwoe nawyki żywieniowe już od najmłodszych lat i promujemy mleko jako napój nie tylko zdrowy, ale też bardzo smaczny.    

 

 

Przedszkole bierze udział w ósmej edycji akcji „Sprintem do maratonu”. Każda grupa zorganizowała zawody biegowe w przedszkolu. Celem wydarzenia jest promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu, w tym czasu na świeżym powietrzu, popularyzowanie biegów wśród dzieci oraz kształtowanie u przedszkolaków nawyku podejmowania aktywności fizycznej w dorosłym życiu.

 

 

Przedszkole po raz kolejny realizuje akcję informacyjną dotyczącą skutków zdrowotnych wynikających z nadmiernego promieniowania ultrafioletowego pt. "Brązowo, ale czy zdrowo?"

Cele:

 • kształtowanie postaw i zachowań zdrowotnych ludności, związanych z bezpieczeństwem korzystania z promieni słonecznych w okresie letnim,
 • zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne wynikające z nieodpowiedzialnego korzystania z promieniowania ultrafioletowego (UV) w solariach jako kluczowego zagrożenia dla zdrowia dzieci i młodzieży,
 • przekazanie informacji o zdrowotnych konsekwencjach promieniowania UV poprzez działania informacyjno-edukacyjne,
 • podniesienie świadomości i wiedzy na temat procesów zachodzących w organizmie podczas opalania.

Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV prowadzi do niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. Promieniowanie UV nie tylko przyspiesza proces starzenia się skóry, ale głównie powoduje takie zniszczenia, które bez jego nadmiernego udziału prawdopodobnie nie miałyby miejsca.

 

 

 

  

 

 

 Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI 

 

Światowy Dzień bez Tytoniu

został ustanowiony ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych oraz pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi paleniem papierosów. Dzień ten stanowi okazję do zwrócenia uwagi każdego z nas na ogromną skalę nałogu palenia papierosów i jego negatywnych skutków zdrowotnych. Dzień ma również skłonić osoby palące do refleksji nad wyrządzaną sobie i innym świadomą krzywdą.

 • palenie tytoniu jest w ciągu roku na świecie przyczyną prawie 4 milionów zgonów,
 • z powodu tzw. chorób odtytoniowych dziennie umiera 11 tys. palaczy,
 • palenie jest przyczyną większej liczby zgonów niż AIDS, alkoholizm, wypadki samochodowe, narkotyki, pożary, zabójstwa i samobójstwa razem wzięte.

W tym roku Światowa Organizacja Zdrowia skupia się na kolejnym aspekcie: „Potrzebujemy żywności, nie tytoniu” - grunty, które dotychczas używane są do uprawy tytoniu, można użyć korzystniej, by osiągnąć kolejny cel ONZ: „0 głodu na świecie”.

Kampania WHO na rok 2023 zakłada zwiększenie zainteresowania plantatorów tytoniu szansami na produkcję i marketing upraw bardziej odżywczych roślin. Kampania pozwala spojrzeć na to, jak uprawy tytoniu wpływają na niepewność na rynku rolnym i spożywczym:

 • 3,5 miliona hektarów gruntu jest przekształcana pod uprawę tytoniu, uprawa tytoniu powoduje wylesienie 200 tysięcy hektarów rocznie,
 • uprawa tytoniu wymaga wielu nawozów i pestycydów, co ma wpływ na stan gleb pod późniejsze uprawy innych roślin użytkowych i do celów odżywczych,
 • uprawy tytoniu są dużo bardziej dewastujące środowisko, niż uprawy kukurydzy czy hodowla zwierząt.

 

 

 

 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ SZCZEPIEŃ

W dniach 24 – 30 kwietnia 2023 r. obchodzimy Europejski Tydzień Szczepień.

Pamiętaj, że szczepionki:

 • ratują życie,
 • pomagają ludziom pozostać zdrowymi,
 • są jednym z największych osiągnięć naszej cywilizacji,
 • działają szybko,
 • chronią przed powikłaniami i kalectwem z powodu chorób zakaźnych,
 • eliminują najgroźniejsze choroby zakaźne.

Zdecydowana większość ludzi w większości krajów szczepi swoje dzieci, przyczyniając się w ten sposób do poprawy zdrowia publicznego i życia ludzi.

 

 

 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA 

 

 

7 kwietnia 2023 – Światowy Dzień Zdrowia „Zdrowie dla wszystkich”

Według Światowej Organizacji Zdrowia: zdrowie – to pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności.

Podstawowe czynniki wpływające na zdrowie to:

 • najistotniejszy, w ponad 50% jest wpływ stylu życia,
 • następnie uwarunkowania biologiczne,
 • później środowisko fizyczne,
 • najmniejszy, w około 10% wpływ ma organizacja ochrony zdrowia.

Każdy z nas może zadbać o swoje zdrowie poprzez:

 • Odpoczynek i odpowiednio długi sen. Zadbaj o odpowiednią higienę snu. Najlepiej spać 7–9 godzin na dobę.
 • Zdrowe odżywianie. Prawidłowe nawyki żywieniowe dodadzą więcej energii do zmagania się z codziennymi wyzwaniami.
 • Aktywność fizyczna. Wybierz aktywność, którą lubisz. Może to być spacer, bieganie, jazda na rowerze czy taniec. WHO zaleca wszystkim dorosłym co najmniej 150-300 minut aerobowej aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności tygodniowo.
 • Unikanie używek. Używki to substancje, które pobudzają nasz organizm. To np. alkohol, narkotyki, papierosy, napoje energetyzujące.
 • Relacje społeczne. Pielęgnuj relacje z bliskimi, przy których możesz być sobą. Dziel się z nimi dobrymi i gorszymi momentami. Dzięki takim relacjom nabieramy pewności siebie, nie jesteśmy sami ze swoimi problemami.

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

 

 

 

 

Światowy Dzień AIDS

Dbaj o swoje zdrowie! Unikaj zakażenia wirusem HIV - przestrzegaj kilku zasad bezpieczeństwa!

 • Zachowaj ostrożność, gdy ktoś się skaleczy.
 • Zabiegi kosmetyczne i tatuaże wykonuj tylko u wykwalifikowanych osób, w sprawdzonych miejscach.
 • Nie pożyczaj maszynki do golenia, szczoteczki do zębów i innych przyborów kosmetycznych.
 • Jeśli używasz strzykawek i igieł – upewnij się, że są sterylne.
 • Unikaj przygodnych kontaktów seksualnych, a jeśli takie Ci się zdarzą  - używaj prezerwatywy.

Ważne informacje:

 • Gdzie można wykonać test? – Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny przy Poradni Terapii Uzależnień Od Substancji Psychoaktywnych I Współuzależnień ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów
 • Telefon Zaufania HIV/AIDS – 800 888 448 (połączenie bezpłatne) lub 226 928 226
 • Poradnia Internetowa HIV/AIDS  – http://aids.gov.pl/poradnia_internetowa

 

 

 

 

18 listopada przypada Dzień Wiedzy o Antybiotykach i rozpoczyna Światowy Tydzień Świadomości Antybakteryjnej (World Antimicrobial Awareness Week). Wszyscy wiemy, że oporność drobnoustrojów narasta, a możliwości terapeutyczne mają swoje granice. Starajmy się o tym głośno mówić i uświadamiać społeczeństwo. Zachęcamy do udziału w kampanii WHO „Go Blue for AMR” której inicjatywą jest szerzenie świadomości oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Pamiętajmy - antybiotyki nie leczą chorób wirusowych takich jak: grypa, przeziębienie, kaszel czy ostre zapalenia gardła i oskrzeli. Nadużywanie i niewłaściwe stosowanie antybiotyków prowadzi do zmniejszenia ich skuteczności. Nadmierne i/lub niewłaściwe stosowanie antybiotyków w medycynie, weterynarii a także w hodowli zwierząt to główne czynniki odpowiadające za wzrost antybiotykooporności.

 

https://www.facebook.com/PSSEKatowice/posts/pfbid0vxuJPVXMhi7ze13S6LwkXgyBbeV7ogQX88Deg2xPAq3ZzUBjm6aSHQe6jj9SywJtl

 

Ulotka_antybiotyki_2021.pdf

 

Wystawa_EDWA_WAAW_2021.pdf