PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Menu

Metody pracy

Metoda Orffa

  Walory metody Orffa to wszechstronność, powszechność i atrakcyjność.Zajęcia prowadzone metodą Orffa służą rozwojowi osobowości dziecka. Jak pisze Orff : „ Wszystkie przeżycia wczesnego wieku, wszystko co w  
dziecku zostanie obudzone i rozwinięte, pozostaje mu właściwe przez całe życie „. Tą zasadą kieruje się nowoczesna psychologia i pedagogika.W metodzie Orffa występują wszystkie formy działalności muzycznej.
Są ze sobą połączone i związane. Szczególną rolę odgrywa gra na instrumentach. Dzieci mają kontakt z instrumentami już od samego początku. Nauczyciel dobiera repertuar tak, aby nie znużyć i nie zniechęcić dzieci.Tak samo ważną rolę odgrywa ruch przy muzyce, gdzie nie ma ustalonych reguł poruszania się. Ruch jest spontaniczny, ma charakter kreatywny. Zawsze jest swobodny, uzależniony  od wewnętrznego nastroju dziecka.
Podczas pierwszych zajęć charakter prosty: chód, bieg, podskoki, czworakowanie. Później przybiera charakter improwizowany, by w końcu stać się kreatywnym. Kolejną formą zajęć muzycznych jest tworzenie muzyki, które przybiera kształt improwizacji (wokalnej, instrumentalnej, wokalno-instrumentalnej i ruchowej). Tworzenie muzyki jest charakterystyczny dla grupa dzieci młodszych. Następne etapy w tworzeniu muzyki w systemie Orffa noszą
już pewne cechy improwizacji kierowanej. Drugoplanową rolę odgrywa śpiew, który polega na wykonywaniu piosenek dziecięcych, ludowych, fragmentów muzyki poważnej przy akompaniamencie.Ostatnia forma to słuchanie muzyki, które ma miejsce podczas wspólnej improwizacji (np. ruchowej), także podczas wspólnego odtwarzania
muzyki i gry na instrumentach.