PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Menu

Metody pracy

Metoda Christophera Knilla

Programy aktywności – Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja opracowane przez Mariannę Knill i Christophera Knilla, w których rozwija się z dzieckiem kontakt społeczny, ruch i zabawę pomagają dziecku poznawać:                                                                                                                                                                       • własne ciało                                                                                                                                                                  • pobudzają dzieci do aktywności i działania                                                                                                               • aktywizują dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym                                                                                           • porządkują zachowanie dzieci niedostosowanych społecznie.                                                                                   Zaletą programów jest zabawowa forma muzyczno-ruchowa. Muzyka jako element stymulujący i podwyższający uwagę w tych programach odgrywa dużą rolę. Dzięki słuchaniu specjalnego tonu sygnatury muzycznej na początku i na końcu zajęć dziecko uczy się rozpoznawać sytuację , a to przygotowuje je do określonej aktywności. Podstawą jest to, że dziecku jest dane inne niż do tej pory zaplanowane i systematyczne, doświadczenie ruchów takich jak: naciskanie i kulanie przedmiotów, obracanie ich, pocieranie ich, przekładanie różnych rzeczy z ręki do ręki itp. Dziecko musi być świadome wykorzystywania swoich rąk, nóg, ust, ramion, stóp i całego swojego ciała podczas używania ich w tak prostych czynnościach jak jedzenie i ubieranie oraz podczas zabaw i w komunikacji z innymi. Dziecku pomaga to, że terapeuta używa głosu, śpiewa lub mówi wyraźnie i melodyjnie, akompaniuje każdej aktywności. Każdy ruch dziecka jest wspierany przez specjalny akompaniament muzyczny. Program powinien być przeprowadzany regularnie i o tej samej porze.