PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Menu

Metody pracy

Poranny Krąg wg J. Kielina

Zajęcia polegają na dostarczaniu odpowiedniej ilości i jakości bodźców polisensorycznych, które mają na celu pobudzić w miarę możliwości wszystkie zmysły dziecka – wzrok, słuch, dotyk, węch, smak.
Podstawą tworzenia zajęć „Porannego kręgu” jest świat przyrody. Świat, którego jesteśmy częścią, świat, który jest źródłem symboli podstawowych: żywiołów, barw, zapachów, smaków, wrażeń dotykowych i termicznych. Na co dzień, przebywając na dworze, choćby przez chwilę doświadczamy, zazwyczaj podświadomie, potęgi świata przyrody: ciepła lub przenikliwego zimna, zatykającego dech wiatru lub miłego głaszczącego twarz wietrzyku. Patrzymy na świat pełen kolorów: świeżą zieleń wiosny, spalone upalnym słońcem lato, pastelowe, ciepłe barwy opadających liści bądź oślepiająca biel śniegu. Czujemy zapachy, pada na nas śnieg lub deszcz itd. Obcujemy ze światem oferującym nam bogactwo różnorodnych polisensorycznych bodźców oddziałujących na stan naszej psychiki.
Organizując „Poranny krąg” nie zamierzamy czymkolwiek zastąpić bodźców płynących wprost ze świata natury. Są one dla nas tylko inspiracją do pracy z dzieckiem. Wprowadzane podczas zajęć różne materiały ćwiczeniowe (przypisane danej porze roku) są odpowiednio dobrane i mają na celu wywołanie u dzieci ciekawości i zainteresowania a następnie pobudzenie do aktywności i rozwoju intelektu.
Podczas zajęć tworzymy odpowiedni klimat wspólnych spotkań. Służy temu utworzenie kręgu, w którym dzieci odczuwają przynależność do grupy oraz do miejsca- strukturyzacja otoczenia. Składa się na nią: struktura miejsca (zawsze to samo pomieszczenie), struktura czasu (zajęcia odbywają się o tej samej godzinie i tym samym sygnałem), struktura osób (nie zmieniające się dzieci i te same osoby prowadzące zajęcia), struktura zadania (czynności wykonywane w tej samej kolejności), struktura porozumiewania się (ta sama piosenka na powitanie, ten sam motyw słowny rozpoczynający zajęcia).
Podstawą prowadzonych zajęć jest kalendarzowy rytm przyrody – pory roku, do których przypisane są zjawiska atmosferyczne, żywioły, wrażenia wzrokowe, słuchowe, dotykowe czy smakowe. Każdej porze roku J. Kielin przyporządkował: kolor, zapach, smak, żywioł, instrument muzyczny.