PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Menu

Metody pracy

Metoda Labana

Metoda gimnastyki twórczej R. Labana inaczej zwana jest improwizacją ruchową. W metodzie taj dużą wagę przywiązuje się do ruchu podejmowanego zgodnie z własnym pomysłem, fantazją i możliwościami. Nie ma tutaj miejsca na odwzorowywanie ćwiczeń pokazywanych przez nauczyciela. Nauczyciel podczas prowadzenia zajęć łączy słowa, rytm i muzykę . Nawiązuje do  znanych dzieciom piosenek, ważnych wydarzeń, do pór roku. Na zajęciach  powinna dzieciom towarzyszyć swoboda, humor, śmiech. Ćwiczenia gimnastyczne są tutaj zadaniami otwartymi. Dają dziecki możliwość decydowania o sposobie wykonywania ruchu i tym samym wyrażania swojej indywidualnej osobowości.W czasie zajęć prowadzonych metodą Labana obowiązują trzy zasady:                                                                                                     -zasada wszechstronności;                                                                                                                                         -zasada naprzemienności wysiłku i rozluźniania;                                                                                                               -zasada stopniowania trudności.                                                                                                                                Dzieci wykonują ćwiczenia każde na swój niepowtarzalny sposób, pozycja wyjściowa do ćwiczeń jest dowolna - każdy ćwiczy tak jak chce stojąc, siedząc, klęcząc lub leżąc. Zajęcia prowadzone są w luźno ustawionej grupie i często towarzyszy im muzyka.  Posługujemy się różnymi formami ruchu: ćwiczeniami muzyczno-ruchowymi, opowieścią ruchową, tańcem, inscenizacją, pantomimą czy też improwizacją ruchową.
Na zajęciach w przedszkolu realizowane jest pięć podstawowych tematów metody Labana:
I. wyczucie / świadomość / własnego ciała;
II. wyczucie / świadomość / ciężaru, siły i czasu;
III. wyczucie / świadomość / przestrzeni;
IV. rozwijanie wyczucia płynności ruchu i ciężaru ciała oraz przestrzeni i czasu;
V. kształtowanie umiejętności współdziałania z partnerem i grupą.
Podczas pracy metodą Rudolfa Labana wykorzystuje sie różnorodne pomoce dydaktyczne - przybpry do ćwiczeń.

Są to:                                                                                                                                                                               - szarfy w czterech kolorach / niebieskim, żółtym, czerwonym i zielonym /;
- woreczki z materiału;
- kolorowe krążki;
- kolorowe obręcze różnych rozmiarów;
- skakanki;
- piłeczki – małe gumowe;
- duże piłki;
- laski gimnastyczne;
                                                                                                                                                                   - gazety;

- tekturowe pudełka;

- woreczki foliowe;

- plastikowe butelki.

Stosowanie metody Labana na zajęciach w przedszkolu dostarcza wielu emocji i radości zarówno dzieciom, jak i nauczycielom.