PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Menu

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP ORGANY PRZEDSZKOLA INFORMACJE O PRZEDSZKOLU STATUT MAJĄTEK PRZEDSZKOLA REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW KONTROLA ZARZĄDCZA KONTROLE ZEWNĘTRZNE OGŁOSZENIA ZFŚS NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NABÓR KANDYDATÓW RODO NABÓR KANDYDATÓW FORMULARZ APLIKACYJNY INFORMACJA O WYNIKACH NABORU INFORMACJA O PONOWNYM WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI REDAKCJA BIP DZIENNIK ZMIAN BIP DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

BIP

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Miejskim Przedszkolu Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

na stanowisko

 

SAMODZIELNEGO REFERENTA

 

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi  w Katowicach informuje,
że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani

 

KATARZYNA MUELLER

(imię i nazwisko)

 

zamieszkała:            MIKOŁÓW   

                                       (miejsce zamieszkania)            

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Katarzyna Mueller wykazała się wiedzą i kompetencjami pożądanymi na wskazanym stanowisku. Jej cechy osobowości są odpowiednie do zakresu obowiązków związanych z proponowanym stanowiskiem. Kandydatka zadeklarowała gotowość podnoszenia umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe. Dokumentacja złożona przez w/w spełnia wymogi formalne i została pozytywnie oceniona pod względem merytorycznym. Wiedza merytoryczna, autoprezentacja i sposób wypowiedzi przekonał komisję do wyboru Kandydatki.

 

         

21.02.2019r. Irena Zegadło – dyrektor przedszkola                

 

 


Udostępniający: Irena Zegadło
Wytwarzający/Odpowiadający: Irena Zegadło

Czas udostępnienia:22.02.2019r.
Czas wytworzenia: 22.02.2019r.

 

 

WYNIKI NABORU

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko

samodzielny referent

w Miejskim Przedszkolu Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko samodzielny referent 
do II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

1. Katarzyna Mueller - miejsce zamieszkania -   Mikołów

 

Katowice, dnia 21.02.2019r.                    Irena Zegadło – dyrektor przedszkola

 

 


Udostępniający: Irena Zegadło
Wytwarzający/Odpowiadający: Irena Zegadło
Czas udostępnienia: 21.02.2019r.
Czas wytworzenia: 21.02.2019r.