PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Menu

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP ORGANY PRZEDSZKOLA INFORMACJE O PRZEDSZKOLU STATUT MAJĄTEK PRZEDSZKOLA REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW KONTROLA ZARZĄDCZA KONTROLE ZEWNĘTRZNE OGŁOSZENIA ZFŚS NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NABÓR KANDYDATÓW RODO NABÓR KANDYDATÓW FORMULARZ APLIKACYJNY INFORMACJA O WYNIKACH NABORU INFORMACJA O PONOWNYM WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI REDAKCJA BIP DZIENNIK ZMIAN BIP DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

BIP

MAJĄTEK PRZEDSZKOLA

Przedszkole jest utrzymywane ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna miasta Katowice.

Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.

Przedszkole nie posiada zarządu trwałego.

Przedszkole użycza parter budynku przy ul. Zielonogórskiej 23, 40-710 Katowice od Szkoły Podstawowej Nr 35 im. Adeli Korczyńkiej w Katowicach wraz z dwupoziomową kuchnią z zapleczem, o łącznej powierzchni 802,5m oraz ogrodzony teren placu zabaw o powierzchni 1363m2, do wykorzystywania zgodnie z działalnością statutową przedszkola na podstawie umowy użyczenia nr 1/2014 z dnia 25 sierpnia 2014.

Przedszkole działa na podstawie:

Aktu Założycielskiego Miejskiego Przedszkola nr 15 w Katowicach powołanego na podstawie: UCHWAŁY NR XVI/218/99 Rady Miasta  Katowice z dnia 29.11.1999 r.

Składniki aktywów figurujące w księgach Miejskiego Przedszkola nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi  w Katowicach wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

konto 011

środki trwałe

130 058,01 zł

konto 013

pozostałe środki trwałe

370 075,35 zł

konto 014

zbiory biblioteczne

8 251,89 zł

konto 021

wartości niematerialne i prawne

3 892,00 zł

 

Informacje o zbędnych lub zużytych składnikach majątku ruchomego znajdują się w zakładce BIP - ogłoszenia.

 

 

 

 


Udostępniający: Irena Zegadło
Wytwarzający/Odpowiadający: Irena Zegadło
Czas udostępnienia: 06.02.2020r.
Czas wytworzenia: 23.01.2017r.