PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Menu

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP ORGANY PRZEDSZKOLA INFORMACJE O PRZEDSZKOLU STATUT MAJĄTEK PRZEDSZKOLA REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW KONTROLA ZARZĄDCZA KONTROLE ZEWNĘTRZNE OGŁOSZENIA ZFŚS NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NABÓR KANDYDATÓW RODO NABÓR KANDYDATÓW FORMULARZ APLIKACYJNY INFORMACJA O WYNIKACH NABORU INFORMACJA O PONOWNYM WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI REDAKCJA BIP DZIENNIK ZMIAN BIP DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

BIP

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

INFORMACJA O PROWADZONYCH REJESTRACH, EWIDENCJACH, ARCHIWACH

PROWADZONE W PRZEDSZKOLU REJESTRY:

 

 1. Rejestr druków ścisłego zarachowania.
 2. Rejestr wypadków.
 3. Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby.
 4. Rejestr zarządzeń dyrektora.
 5. Rejestr skarg i wniosków.
 6. Rejestr wniosków nauczycieli o rozpoczęcie stażu,
 7. Rejestr wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na st. nauczyciela kontraktowego.
 8. Rejestr zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji komisji.
 9. Rejestr wydawanych aktów stopnia awansu zawodowego.

 

PROWADZONE W PRZEDSZKOLU EWIDENCJE:

 

 1. Ewidencja środków trwałych.
 2. Ewidencja księgozbioru.
 3. Ewidencja wyposażenia i pomocy dydaktycznych - księgi inwentarzowe.
 4. Ewidencja akt osobowych.
 5. Ewidencja czasu pracy.
 6. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych.
 7. Ewidencja wyjść prywatnych.
 8. Ewidencja emerytów i rencistów.
 9. Ewidencja pieczęci i stempli.
 10. Ewidencja dzieci spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego

 

PRZEDSZKOLE PROWADZI WŁASNE ARCHIWUM ZAKŁADOWE

 

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie przedszkola osobom upoważnionym

na ich wniosek.

 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH ZAWARTYCH

W REJESTRACH  I   EWIDENCJACH

 

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.

 

 

 


 

Udostępniający: Irena Zegadło
Wytwarzający/Odpowiadający: Irena Zegadło
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2019r.
Czas wytworzenia: 23.01.2017r.