PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Menu

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP ORGANY PRZEDSZKOLA INFORMACJE O PRZEDSZKOLU STATUT MAJĄTEK PRZEDSZKOLA REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW KONTROLA ZARZĄDCZA KONTROLE ZEWNĘTRZNE OGŁOSZENIA ZFŚS NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NABÓR KANDYDATÓW RODO NABÓR KANDYDATÓW FORMULARZ APLIKACYJNY INFORMACJA O WYNIKACH NABORU INFORMACJA O PONOWNYM WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI REDAKCJA BIP DZIENNIK ZMIAN BIP DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

BIP

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW

Dyrektor lub osoba zastępująca dyrektora przyjmują podania, wnioski i pisma od interesantów.

Sprawy można załatwić korespondencyjnie kierując je na adres :

Miejskie Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach
ul. Zielonogórska 23
40-710 Katowice


Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Informacje nieudostępnione

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna zgłosić to na piśmie.
Stosowne dokumenty osoba ta odbiera osobiście u dyrektora.
Dane podlegające ochronie : 
- dane osobowe pracowników zatrudnionych w przedszkolu , 
- dane osobowe dzieci i ich rodziców 
- wynagrodzenie pracowników , 
- orzeczenia ,opinie/informacje Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i innych poradni    specjalistycznych 
- dokumentacja dydaktyczno-wychowawcza udostępniana organowi prowadzącemu i nadzorującemu

Szczegółowych informacji dotyczących załatwiania spraw udziela dyrektor lub osoba zastępująca dyrektora (poniedziałek – piątek od godziny 8.00 do 15.00).


Udostępniający: Irena Zegadło
Wytwarzający/Odpowiadający: Irena Zegadło
Czas udostępnienia: 23.01.2017r.
Czas wytworzenia: 23.01.2017r.