PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Menu

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP ORGANY PRZEDSZKOLA INFORMACJE O PRZEDSZKOLU STATUT MAJĄTEK PRZEDSZKOLA REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW KONTROLA ZARZĄDCZA KONTROLE ZEWNĘTRZNE OGŁOSZENIA ZFŚS NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NABÓR KANDYDATÓW RODO NABÓR KANDYDATÓW FORMULARZ APLIKACYJNY INFORMACJA O WYNIKACH NABORU INFORMACJA O PONOWNYM WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI REDAKCJA BIP DZIENNIK ZMIAN BIP DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

BIP

KONTROLA ZARZĄDCZA

W  przedszkolu dokumentację systemu kontroli zarządczej stanowią:

Statut, regulaminy, wewnętrzne procedury, instrukcje, zarządzenia dyrektora, dokumenty określające zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz inne dokumenty wewnętrzne.

Działalność naszego przedszkola regulują:

w zakresie organizacji i zarządzania:

 • statut przedszkola,
 • arkusz organizacyjny.

 

w zakresie gospodarki finansowej:

 • przyjęte do realizacji zasady polityki rachunkowości,
 • instrukcja obiegu dokumentacji,
 • instrukcja inwentaryzacyjna.

 

w zakresie zarządzania nieruchomością

 • dokumentacja remontowa,
 • dokumentacja z przeglądów i kontroli obiektu,
 • instrukcja p-poż z planami ewakuacyjnymi.

 

w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników:

 • regulamin pracy,
 • regulaminy wynagradzania pracowników,
 • regulamin przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 • procedura awansu zawodowego nauczycieli,
 • regulamin przyznawania nauczycielom pomocy zdrowotnej,
 • teczki akt osobowych.

 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • instrukcje BHP i ppoż.,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • wykaz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego na poszczególnych stanowiskach,
 • szkolenia BHP,
 • procedury postępowania w razie wypadków,
 • księga HACCP.

 


Udostępniający: Irena Zegadło
Wytwarzający/Odpowiadający: Irena Zegadło
Czas udostępnienia: 23.01.2017r.
Czas wytworzenia: 23.01.2017r.