PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Menu

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP ORGANY PRZEDSZKOLA INFORMACJE O PRZEDSZKOLU STATUT MAJĄTEK PRZEDSZKOLA REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW KONTROLA ZARZĄDCZA KONTROLE ZEWNĘTRZNE OGŁOSZENIA ZFŚS NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE NABÓR KANDYDATÓW RODO NABÓR KANDYDATÓW FORMULARZ APLIKACYJNY INFORMACJA O WYNIKACH NABORU INFORMACJA O PONOWNYM WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI REDAKCJA BIP DZIENNIK ZMIAN BIP DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

BIP

KONTROLE ZEWNĘTRZNE

Kontrole zewnętrzne (bez kontoli z UM) w roku 2020r.

Kuratorium Oświaty w Katowicach
data: 22.07.2020
Zalecenia: bez zaleceń zgodnie z protokołem

Dane uzupełniła Irena Zegadło, dnia 04.03.2021r.

Kontrole zewnętrzne (bez kontoli z UM) w roku 2019r.

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
data: 29.01.2019, 18.10.2019

Zalecenia: bez zaleceń zgodnie z protokołem.

Dane uzupełniła Irena Zegadło, dnia 03.01.2020r.

 

Kontrole zewnętrzne w roku 2018r.

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
data: 24.01.2018, 30.01.2018, 26.03.2018, 08.05.2018

Zalecenia: bez zaleceń zgodnie z protokołem.

Dane uzupełniła Irena Zegadło, dnia 28.01.2019r.

Kontrole zewnętrzne w roku 2017r.

Jednostka kontrolująca i termin kontroli:

W II półroczu 2017r. brak kontroli zewnętrzych.

Dane uzupełniła Irena Zegadło, dnia 26.01.2018r.

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
data: 10.05.2017r.
Zakres kontroli: ocena stanu sanitarnego przedszkola.

Zalecenia: bez zaleceń zgodnie z protokołem.

Dane uzupełniła Irena Zegadło, dnia 05.07.2017r

Kontrole zewnętrzne w roku 2016r.

Jednostka kontrolująca i termin kontroli:

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
data: 26.01.016r.
Zakres kontroli: odbiór sanitarny kuchni przedszkolnej.

Zalecenia: bez zaleceń zgodnie z protokołem.

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
data: 16.06.2016r.
Zakres kontroli: ocena stanu sanitarnego przedszkola.

Zalecenia: bez zaleceń zgodnie z protokołem.

Urząd Kontroli Skarbowej
data: 26.08.2016r.
Zakres kontroli: prawidłowość realizacji obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji.
Zalecenia: zgodnie z protokołem.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
data: 22.09.2016r.
Zakres kontroli: wg upoważnienia, m.in. prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, zglaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
Zalecenia: bez zaleceń zgodnie z protokołem.

Dane uzupełniła i zamieściła Irena Zegadło, dnia 09.02.2017r.Udostępniający: Irena Zegadło
Wytwarzający/Odpowiadający: Irena Zegadło
Czas udostępnienia: 09.02.2017r.
Czas wytworzenia: 23.01.2017r.