PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Menu

KADRA I ODDZIAŁY RAMOWY HARMONOGRAM DNIA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PROGRAMY PROFILAKTYCZNE CERTYFIKATY DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

O przedszkolu

RAMOWY HARMONOGRAM DNIA

         RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

 

Aktywność dzieci

  6.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy swobodne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci, wykorzystywanie naturalnych sytuacji edukacyjnych do indywidualnego wspierania rozwijających się procesów poznawczych.      

8.00 – 8.30

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, tańce integracyjne, zabawy dydaktyczne; przygotowanie do śniadania zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori: ćwiczenia praktyczne dnia codziennego (czynności higieniczno – porządkowe i samoobsługowe).     

8.30 – 9.00

Śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie.

9.00 – 10.00

Realizacja zadań edukacyjnych stymulujących rozwój dziecka zgodny   z jego możliwościami, rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: fizycznej, emocjonalnej, społecznej, poznawczej, zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego.

10.00 – 10.45

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, swobodna aktywność dzieci, swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.45 – 11.45

Spacery, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, naturalne zabawy na przykład z wykorzystaniem sprzętu terenowego w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze w terenie.   

11.45 – 12.00

Przygotowanie do obiadu zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori: ćwiczenia praktyczne dnia codziennego (czynności higieniczno – porządkowe i samoobsługowe);

12.00 – 12.30

Obiad i realizacja zadań programowych w tym zakresie.

12.30 – 13.00

Relaksacja poobiednia, głośne czytanie dzieciom.

13.00 – 14.00

Ćwiczenia i lekcje ciszy zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori. Praca własna z wykorzystaniem materiału rozwojowego Marii Montessori; naturalne sytuacje edukacyjne rozwijające indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania.

14.00 – 14.30 Podwieczorek i realizacja zadań programowych w tym zakresie
14.30 – 15.00 Praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych, rozwijanie specyficznych właściwości psychofizycznych, cech, uzdolnień, skłonności. Stwarzanie warunków do twórczej aktywności. Naturalne zabawy oparte na spontanicznej aktywności dziecka.    
15.00 – 17.00 Zabawy integracyjne oraz zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.