PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Menu

REKRUTACJA 2023/2024

ZARZĄDZENIE PMK

Szanowni Państwo!

zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice Nr 2942/2023

z dnia 10 stycznia 2023r.

W dniach od 13 marca 2023 r. od godziny 11:00 do 23 marca 2023 r. do godziny 10:00 będzie można składać wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 


ZARZĄDZENIE NR 2942/2023
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 10 stycznia 2023 r.
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania
przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa
pierwsza publicznych szkół i oddziałów sportowych oraz dwujęzycznych, jak również podania do
publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów i liczbę
punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

 

Zarządzenie 2942/2023 Prezydenta Miasta Katowice