PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Menu

REKRUTACJA 2023/2024

HARMONOGRAM

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice 

na rok szkolny 2023/2024.

 

Lp

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 13.03.2023r.,      

od godziny 11:00 

do 23.03.20223r.,      

do  godziny 10:00

Od 17.04.2023 r.,

od godziny 08:00 do 19.04.2023 r.,

do godziny 10:00

2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe.

od 13.03.2023r.,      

od godziny 8:00 

do 23.03.20223r.,      

do  godziny 15:00

Od 17.04.2023 r.,

od godziny 08:00 do 19.04.2023 r.,

do godziny 15:00

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

31.03.2023 r.

o godzinie 13:00

   24.04.2023 r.   

o godzinie 13:00

4.

Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

od 31.03.2023 r.,

od godziny 13:00

do 06.04.2023 r.,

do godziny 15:00 

 

od 24.04.2023 r.,

od godziny 13:00

do 26.04.2023 r.,

do godziny 15:00 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

13  kwietnia 2023 r.

o godzinie 13:00

28 kwietnia 2023 r.

o godzinie 13:00