PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE

Menu

Kącik Rodziców

Fizjoterapeuta

REHABILITACJA RUCHOWA

 

Głównym celem rehabilitacji ruchowej jest maksymalnej możliwej sprawności fizycznej. W trakcie usprawniania wykorzystywane są rożne formy uczestniczą w indywidualnych zajęciach w pracy oraz diagnozy by prawidłowo dobrać terapię do potrzeb dziecka.

Terapia ruchowa wykorzystywana jest między innymi do :

-przywracania siły mięśniowej

-korekcje wad postawy

-poprawę zakresu ruchomości i stabilizacji

-budowanie funkcjonalnych wzorców ruchowych.

 

Dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego posiadające wskazania do terapii ruchowej uczestniczą w indywidualnych zajęciach na terenie naszego przedszkola. Prowadzone są również zajęcia grupowe dla pozostałych dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na zajęcia kierowane są przedszkolaki ze wszystkich grup a podstawą są obserwacje specjalistów,nauczycieli oraz sugestie rodziców.

Na zajęciach grupowych- usprawniania motorycznego dzieci wykonują proste bezpieczne i atrakcyjne ćwiczenia gimnastyczne głównie w formie gier i zabaw. Uczestnicy nabywają nowe kompetencje ruchowe poprzez poprawę planowania motorycznego i podniesienie zdolności kondycyjnych.

 

 

 Opracowała:Justyna Kania